Aktuality

Podmínky pro účast na bohoslužbách:

  • Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. 
  •  Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
  • V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.  

Srdečně jste zváni.


Farnost Želetava
Farnost Litohoř

Farnost Předín