Bohoslužby Předín

Neděle4.7.202111:00Zarodiče Zvěřinovy, Šloufovy, duše v očistci a za mír na celém světě
Čtvrtek8.7.202118:00Za
Neděle11.7.202111:00Zarodinu Frencovu a Šabatskou
Čtvrtek15.7.202118:00Za
Neděle18.7.202111:00Zafarníky
Čtvrtek22.7.202118:00Za
Neděle25.7.202111:00ZaAnnu Šindelářovu, a za celou živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek29.7.202118:00Zanebude
Neděle1.8.202111:00ZaJosefa Michálka, jeho rodinu a za Adolfa Vybírala a jeho rodinu
Čtvrtek5.8.202118:00Za
Neděle8.8.202111:00Za
Črvrtek12.8.202118:00Za