Bohoslužby Předín

Neděle12.9.202111:00ZaAnnu Šindelářovu, a za celou živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek19.9.202118:00Za
Neděle19.9.202111:00Zafarníky
Čtvrtek23.9.202118:00Za
Neděle26.9.202111:00ZaBoženu a Jaroslava Klímkovy, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu
Úterý28.9.202111:00Zafarníky
Čtvrtek30.9.202118:00Zarodinu Bazalovu a Polendovu
Neděle3.10.202111:00Za
Čtvrtek7.10.202118:00Za
Neděle10.10.202111:00ZaMarii Šarounovu, manžela a za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek14.10.202118:00Za
Neděle17.10.202111:00Zafarníky
Črvrtek21.10.202118:00Za
Neděle24.10.202111:00Zarodiče Bobkovy a Dobešovy, zemřelé děti a za živou a zemřelou rodinu
Črvrtek28.10.202118:00Zanebude