Bohoslužby Předín

Neděle2.10.202211:00Zarodiče Suchnovy a za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek6.10.202218:00Zanebude
Neděle9.10.202211:00Zarodiče Zvěřinovy, Šloufovy, duše v očistci a za mír na celém světě
Čtvrtek13.10.202218:00Zasmír v rodinách a za duše v očistci
Neděle16.10.202211:00Zapaní Anežku Trnkovu
Čtvrtek20.10.202218:00Zana poděkování a za další Boží pomoc, ochranu a vedení
Neděle23.10.202211:00ZaMarii Šarounovu, manžela a za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek27.10.202218:00Zafarníky
Neděle30.10.202211:00Zarodiče Bobkovy a Dobešovy, zemřelé děti a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek3.11.202218:00ZaBoženu a Jaroslava Klímkovy a živou a zemřelou rodinu
Neděle6.11.202211:00Zarodiče Vidlákovy, dva syny a dceru
Čtvrtek10.11.202218:00ZaMarii Vašulínovu
Neděle13.11.202211:00Zana poděkování za dar života
Čtvrtek17.11.202218:00Zasmír v rodinách a za duše v očistci
Neděle20.11.202211:00Zafarníky
Čtvrtek24.11.202218:00ZaMarii Vašulínovu
Neděle27.11.202211:00Zarodinu Švestkovu
Čtvrtek1.12.202218:00Zafarníky