Bohoslužby Předín

Neděle4.6.202311:00ZaJiřího Frence, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistcí
Čtvrtek8.6.202318:00Zazemřelé rodiče Liškovy
Neděle11.6.202311:00ZaAnnu Šindelářovu, a celou živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek15.6.202318:00ZaJosefa Vidláka
Neděle18.6.202311:00Zamanžela, tatínka, dědečka a pradědečka Emila Zvěřinu a za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek22.6.202318:00Zanebude
Neděle25.6.202311:00Zafarníky
Čtvrtek28.6.202318:00ZaAntonína Vidláka a manželku
Neděle2.7.202311:00ZaAntonína Dokulila, Ludvíka Dokulila, jeho dvě ženy, Táňu Dokulilovu a Josefa Jeřábka
Středa5.7.202311:00ZaMarii Vašulínovu a manžela
Neděle9.7.202311:00ZaJana a Františka Dlapky
Čtvrtek13.7.202318:00Zanebude
Neděle16.7.202311:00Zavolná
Čtvrtek20.7.202318:00ZaMarii Horákovu
Neděle23.7.202311:00Zana úmysl dárce
Čtvrtek27.7.202318:00Zanebude
Neděle30.7.202311:00Zafarníky
Čtvrtek3.8.202318:00Zafarníky
Neděle6.8.202311:00Zana poděkování za dar manželství a prosba za celou rodinu
Čtvrtek10.8.202318:00Zanebude
Neděle13.8.202311:00ZaLadislava Ondráčka, živou rodinu, dvoje rodiče a duše v očistci
Čtvrtek17.8.202318:00Zanebude
Neděle20.8.202311:00ZaMiroslava Trnku, syna a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek24.8.202318:00Zaživou rodinu
Neděle27.8.202311:00Zafarníky
Čtvrtek31.8.202318:00Zanebude
Neděle3.9.202311:00ZaBoženu a Jaroslava Klinkovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek7.9.202318:00ZaMarii Horákovu
Neděle10.9.202311:00ZaMiroslava a Marii Ondráčkovy, živou rodinu, dvoje rodiče a duše v očistci
Čtvrtek14.9.202318:00Zarodinu Spáčalovu
Neděle17.9.202311:00ZaMiluši Kovářovu, manžela, za dar víry pro jejich rodinu a za zemřelé rodiče Šabackovy a Kovářovy
Čtvrtek21.9.202318:00Zarodinu Bazalovu a rodinu Polendovu
Neděle24.9.202311:00Zafarníky
Čtvrtek28.9.202311:00ZaMarii Vídenskou, manžela, zetě, snachu, rodiče a celou rodinu