Bohoslužby Želetava

Neděle 26.2.20238:00Zafarníky
17:30křížová cesta
Úterý28.2.202317:30Zana úmysl dárce
Pátek3.3.202317:30Zana úmysl dárce
Neděle 5.3.20238:00Zarodiče Stehlíkovy a Kličkovy a za živou a zemřelou přízeň
17:30křížová cesta
Úterý7.3.202317:30ZaJosefu Šindelářovu, její sestru Leopoldinu, rodinu Veselovu a za duše v očistci
Pátek10.3.202317:30Zazemřelé rodiče Skoumalovy, manžele Dohnalovy, zetě Karla a duše v očistci
Neděle 12.3.20238:00ZaJosefa Vrbku a živou a zemřelou rodinu
17:30křížová cesta
Úterý14.3.202317:30Zanebude
Pátek17.3.202317:30Zanebude
Neděle 19.3.20238:00ZaRudolfa Jahodu a za živou a zemřelou rodinu Jahodovu
17:30křížová cesta
Úterý21.3.202317:30Zarodinu Svobodovu, Ježkovu, Čepovu a duše v očistci
Pátek24.3.202317:30ZaMilušku Brabencovu, manžela, sourozence a živou a zemřelou rodinu
Neděle 26.3.20238:00ZaEduarda Stuchlíka, manželku, sourozence, vnuka a živou rodinu
17:30křížová cesta
Úterý28.3.202317:30Zamanžele Stehlíkovy, rodiče Novákovy, Adamovy, Jana Veselého a živou a zemřelou rodinu
Pátek31.3.202317:30Zana úmysl dárce
Neděle 2.4.20238:00Zafarníky
17:30křížová cesta
Úterý4.4.202317:30Zana poděkování za 79 roků života s prosbou o další Boží požehnání
Zelený čtvrtek6.4.202317:30Zazemřelé z rodiny Burianovy, Čechovy, Marii Kružíkovu, Libora Kratochvíla a duše v očistci
Velký pátek7.4.202317:30Velkopáteční obřady
Bílá sobota8.4.202320:00na úmysl dárce

Příležitost ke svátosti smíření bude 2.4. od 16:30 do 18:00 hodin. Zpovídat bude P. Řihák z Babic a otec Tomáš.

Na Boží Hod Velikonoční budou požehnány pokrmy.

Otec Tomáš prosí všechny ministranty, lektory a další, kteří budou vykonávat nějakou službu na zelený čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu, aby přišli do zákristie 20 minut před začátkem obřadů.

Velký pátek je den přísného postu jednak od masa a lidé ve věku od 18. do 60. let půst újmy v jídle – jednou za den se můžeme najíst dosyta a dvakrát sníst něco málo.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci od 9 do 12 hodin. Zapište se prosím na adorační listinu.

Zároveň bude také příležitost ke svátosti smířeni od 9 do 10 hodin.

Sbírka na Boží Hod je určena na opravy našeho kostela. Za všechny dary Pán Bůh zaplať.

Neděle 9.4.20238:00Zana poděkování za dar života a za 30 roků manželství
Pondělí10.4.20238:00Zana úmysl dárce
Úterý11.4.202317:30Za
Pátek14.4.202317:30Zarodiče Šilhavovy, bratra Josefa a za živou a zemřelou rodinu
Neděle 16.4.20238:00ZaTomáše Houzara, Františku a Karla Houarovy a za živou a zemřelou rodinu
Úterý18.4.202317:30Za
Pátek21.4.202317:30Za
Neděle 23.4.20238:00ZaLubomíra Vídenského, dvoje rodiče, prarodiče a živou rodinu
Úterý25.4.202317:30Za
Pátek28.4.202317:30ZaAnnu a Ladislava Dvořákovy, syna Jiřího, rodiče Popovy, Bronislava Radu a živou rodinu