Náboženství Želetava


Vyučování náboženství ve škole v Želetavě

1. a 2. třída – pátek 11:05 – 11:50

3. až 5. třída – pátek 12:00 – 12:45

6. až 9. třída – pátek 13:00 – 13:45

První hodina bude 16. září.